Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Lage Lyche blir ny daglig leder i Møreforsking Molde AS

lage-lyche-672x372.jpg

Lage Lyche blir ny daglig leder i Møreforsking Molde AS

Lage Lyche er cand.polit i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (1992). Han har tidligere vært ansatt i Møreforsking (2006-2010), før han begynte i Møre og Romsdal fylkeskommune. Der var han prosjektleder for ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal og seksjonsleder for Infrastruktur på Samferdselsavdelinga.
Siden 2015 har Lage vært ansatt i Norconsult, der han nå er avdelingsleder Plan og Samferdsel. Dette er et nytt satsingsområde for Norconsult, og Lage har bygd opp denne satsingen i både Molde og Ålesund.
Styret i Møreforsking Molde AS er svært godt fornøyd med å få Lage Lyche som ny daglig leder. Han har nyttig erfaring fra forskning, offentlig virksomhet og privat næringsliv. Lyche begynner 1.desember.

Molde 1.sept
Gerd Marit Langøy
Styreleder Møreforsking Molde AS