SISTE NYTT
linkedin_iconfacebook_icon
 
HVA SKJER

Marin Samhandlingsarena

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena.

 
VÅRE VIKTIGSTE PARTNERE
Våre viktigste samarbeidspartnere er de tre høyskolene i Molde, Volda og Ålesund, som alle tre også er eiere. Møreforsking skal fungere som høyskolenes hovedredskap for håndtering av eksternt finansierte forskningsoppdrag.
himoldehivoldahials