• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Levende reker - fra felt til mottak 
 
Prosjektnr:54505
Oppdragsgiver:Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Rekeforum
Prosjektleiar:Wenche Emblem  Larssen
Prosjektdeltakarar:Astrid Kari Woll, Jan Erik Dyb
Tidsperiode:01.08.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:Skalldyr,  Levende lagring,  Reker,  Fangstmetoder,  Markedstest 
Norsk rekenæring har pga fallende omsetting de siste årene vært tvunget til å tenke nytt. Med fokus på kvalitet, nye produkt og merkevarebygging er målet å nå økt verdiskaping til næringen.
 
Som et ledd i dette tok Fiskeri og Havbruksorganisasjonenes landsforbund, sammen med Møreforsking Marin, Sirevåg AS og Lyngen Reker initiativ til et prosjekt der en skal se på muligheten til å transportere levende kystreker fra felt til mottak. Et slikt råstoff vil gi grunnlag for flere nye ferske produkter av høy kvalitet både i innlands- og eksportmarkedet.
 
Prosjektet er finansiert gjennom Fiskeri- og Havbruksorganisasjonenes forskningsfond.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook