• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Vurdering av områder for testing av seismiske kilder 
 
Prosjektnr:54530
Oppdragsgiver:PGS
Prosjektleiar:Jan Erik  Dyb
Prosjektdeltakarar:Snorre Bakke
Tidsperiode:01.08.2008 - 31.01.2009
Nøkkelord:Seismikk,  Fiskeoppdrett 
Selskapet PGS ønsker å vurdere lokaliteter i Romsdalsfjorden som kan være egnet til å teste effekt av utstyr og teknologi i forbindelse med bruk av seismiske lydkilder. Romsdalsfjorden skal vurderes i forhold til dybde, trafikk, næringsvirksomhet og miljø for å se hvilke områder som gir minst interessekonflikt til uttesting. Møreforsking Marin er blitt utfordret av PGS til å fremme forslag til alternative lokaliteter i Romsdalsfjorden med tanke på egnethet for PGS sinn uttesting og potensielle interessekonflikter.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook