• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:1/2012 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Husbanken region Midt-Norge
Nøkkelord:Nettverksanalyse,  Boligsosial planlegging,  Social Network Analyses,  Kompetanseutvikling,  Prosessarbeid 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Susanne Moen  Ouff,  
Rapportnr:3/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosialt utviklingsprogram,  Boligsosial,  Iverksetting,  Planlegging 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal,  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:11 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosialt utviklingsprogram,  Forankring,  Forvaltning,  Samhandling,  Mobilisering,  Evaluering,  Organisering 
Forfatter(e):  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot, Guri-Mette  Vestby, Hege  Hofstad, Marit Kristine  Helgesen
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Sosial- og helsedirektoratet
Nøkkelord:Velferd,  Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Partnarskap 
Forfatter(e):  , Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot, Hege  Hofstad, Marit Kristine  Helgesen, Guri-Mette  Vestby
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Sosial- og helsedirektoratet
Nøkkelord:Partnarskap,  Velferd,  Fysisk aktivitet,  Folkehelse 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Kristiansund kommune
Nøkkelord:Barn og unge,  Marginalisering,  Lokalsamfunnsutvikling,  Velferd 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:22/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Midt-Norge
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Kommunikativ planlegging,  Medverknad,  Nettverk,  Bustadsosialt arbeid 
Forfatter(e):Randi  Bergem,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:21/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Øst
Nøkkelord:Kommuneplanlegging,  Planprosessar,  Sosial bustadspolitikk,  Tverrsektorielt samarbeid 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:12/2010 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Nettverk,  Partnarskap,  Offentleg organisering 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:11/2011 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking Volda
Nøkkelord:Nettverk,  Partnarskap,  Offentleg organisering 
Forfatter(e):  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:17/2009 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Husbanken, Region Miidt-Norge
Nøkkelord:Velferd,  Inkludering,  Flykningar,  Busetjing,  Sosial bustadspolitikk 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot,  
Rapportnr:234 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Velferd,  Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Partnarskap 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Susanne Moen  Ouff, Unni  Aarflot
Rapportnr:228 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Helsedirektoratet
Nøkkelord:Folkehelse,  Fysisk aktivitet,  Frivillig sektor  
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:230 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Fiskeridirektoratet
Nøkkelord:Governance,  Utdanning,  Fiskeri 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:229 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Cand. Speke v/Stranda kommune
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Distriktspolitikk,  Etablering,  Etter- og vidareutdanning,  Lokalt næringsliv,  Ungdom 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Susanne Moen  Ouff, Lars Julius  Halvorsen
Rapportnr:218 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Landbruks- og matdepartementet
Nøkkelord:Demokrati,  Mobilisering,  Nettverk,  Governance,  Planprosessar,  Partnarskap 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:217 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2008
Oppdragsgiver:
Nøkkelord:Governance,  Partnarskap,  Mobilisering,  Samfunnsplanlegging 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Susanne Moen  Ouff, Cecilie  Rørstad
Rapportnr:207 
Publikasjonstype:Arbeidsrapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke v/kulturavdelinga
Nøkkelord:Kultur,  Bustadsattraktivitet,  Distriktspolitikk,  Frivillig sektor ,  Lokalsamfunnsutvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal,  , Susanne Moen  Ouff
Rapportnr:35 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Husbanken region øst
Nøkkelord:Boligsosial,  Organisering,  Velferd,  Bustad,  Forvaltning,  Offentleg organisering 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook