• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Snorre Bakke 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111641 
Mobil:+47 92687892 
Fax:+47 70111601 
Epost:snorre@mfaa.no 

PROFIL

Snorre Bakke er marin biolog fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen fysiologi og anatomi hos fisk. Han har sin bachelorgrad innen havbruk fra Høgskolen i Ålesund og har videre studert arktisk biologi og marinbiologi ved Universitetet på Svalbard. Snorre har arbeid ved Møreforsking siden August 2008.

 
Arbeidsfelt hos Møreforsking er biologisk og teknisk forsking innenfor fiskeri, akvakultur og marin bioteknologi. Sentrale arbeidsområder er biologi og fysiologi hos krepsdyr, skjell og snegler hvor mye av forskningen foregår i Møreforskings forskingsavdeling på Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken hvor Snorre er ansvarshavende.
 
Snorre arbeider også med marine miljøundersøkelser og resipientanalyser i forbindelse med etablering og drift av oppdrettsanlegg.