• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

Oversikten omfatter igangværende prosjekter og prosjekter som er ferdigstilte i fra 2007 og fram til i dag. De nyeste prosjektene øverst.

Oppdragsgivar:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Prosjektleiar:Audny  Hellebø
Prosjektdeltakarar:Anne  Stene, Astrid Kari  Woll, Snorre  Bakke, Stein Eric  Solevåg, Vidar  Aspehaug, Anne-Mari  Simonnes
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund, PatoGen Analyse AS
Tidsperiode:10.12.2011 - 31.03.2014
Nøkkelord:Reservoar,  Smittevei,  Pankreassyke (PD),  Kardiomyopatisyndrom (CMS),  Norsk Pankreassyke virus (NSAV),  Piscine Myokarditt Virus (PCMV) 
Oppdragsgivar:Prosjektet er delfinansiert av Regional- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Anne  Stene
Prosjektdeltakarar:Audny  Hellebø, Vidar  Aspehaug
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, PatoGen Analyse AS
Tidsperiode:01.01.2009 - 31.12.2011
Nøkkelord:Virus 
Oppdragsgivar:Prosjektet er delfinansiert av Regional- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylke.
Prosjektleiar:Anne  Stene
Prosjektdeltakarar:Audny  Hellebø, James  Kennedy, Trygg  Barnung, Willy  Hemmingsen, Ken  McKensey, Vidar  Aspehaug
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Aberdeen, PatoGen Analyse AS
Tidsperiode:01.01.2010 - 31.12.2011
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Kysttorsk,  Lever ,  Fettsyrer,  Kjønn,  Modning,  Virus,  Parasitter 
Oppdragsgivar:Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, Havbruksprogrammet. Marine Harvest Norway er prosjekteier.
Prosjektleiar:Vidar  Aspehaug
Prosjektdeltakarar:Agnes Christine  Gundersen, Arve  Heistad , Audny  Hellebø, Bjørn Rino  Jacobsen, Knut  Sjåstad, Magnus  Devold , Olav  Breck , Per Helge  Bergtun
Samarbeidspartar:PatoGen Analyse AS, Bømlo Brønnbåtservice AS, Marine Harvest Norway, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.01.2010 - 31.12.2012
Nøkkelord:Biofilm ,  Proteinskum,  Fiskepatogen,  ILAV,  PDV,  IPNV,  Oppdrettsnæring,  Brønnbåt,  Hygiene 
Oppdragsgivar:Møre og Romsdal Fylkeskommune, RFG, Sanden Skjellprodukter
Prosjektleiar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Prosjektdeltakarar:Marianne Lindhjem  Staurset,  , Snorre  Bakke, Trygg  Barnung
Samarbeidspartar:Sanden Skjellprodukter og Refa Frøystad Group
Tidsperiode:01.01.2009 - 31.03.2010
Nøkkelord:Bunnlus,  Teine,  Redskap,  Fangstbehandling,  LUR,  Kvalitet,  Bioteknologi ,  Marked 
Oppdragsgivar:7 bedrifter i Omegaland
Prosjektleiar:Robert   Wolff
Prosjektdeltakarar:  , Petter  Weiberg
Samarbeidspartar:Bjørn Hatlø, høgskolen i Ålesund og Margareth Kjerstad, Møreforsking Marin
Tidsperiode:01.08.2008 - 01.02.2010
Nøkkelord:Omega3 ,  Analyselaboratorium,  Omegaland 
Oppdragsgivar:Rolls-Royce Marine AS
Prosjektleiar:Ingebrigt  Bjørkevoll
Prosjektdeltakarar:Audny  Hellebø,  
Samarbeidspartar:Knut Sjåstad, Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.01.2008 - 31.12.2009
Nøkkelord:Antibegroing ,  Biofilm ,  DGGE 
Oppdragsgivar:Norges forskningsråd / Møre og Romsdal fylke
Prosjektleiar:Margareth  Kjerstad
Prosjektdeltakarar:Kari Lisbeth  Fjørtoft
Samarbeidspartar:Høgskolen i Ålesund
Tidsperiode:01.09.2007 - 31.12.2009
Nøkkelord:VRI,  Næringsutvikling,  Marine næringer 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook