• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas
Rapportnr:MA 14-10 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2014
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Nøkkelord:Hvitfisk,  Hvitfiskmel,  Ombordproduksjon,  Restråstoff,  Marked,  Kvalitet 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas
Rapportnr:MA 13-17 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Sandanger AS og Møre og Romsdal Fylke
Nøkkelord:Makrell,  Fryse ,  Lagring,  Kvalitet,  Oksidering,  Hermetisering,  Sensorisk kvalitet 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad, Jan Erich  Rønneberg
Rapportnr:Å0501 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2005
Oppdragsgiver:M/S Madeleine, M/S Nordnes og Aalesundfisk A.S
Nøkkelord:Sea cucumber,  Stichopus tremulus,  Sjøpølse,  Rødpølse,  Fiskeri,  Produksjon,  Marked,  Kina 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:MA 12-05 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Nøkkelord:Klippfisk,  Reklamasjon,  Kvalitet 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas, Anlaug  Hansen Ådland , Torbjørn  Tobiassen, Trygg  Barnung, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:MA 12-04 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Holdbarhet,  Slakting,  Pakking 
Forfatter(e):Ann Helen  Hellevik
Rapportnr:MA 11-06 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Fiskeri og havbruksnæringen ved faggruppe klippfisk/saltfisk
Nøkkelord:Saltfisk,  Klippfisk,  Salt,  Bruktsalt,  Resirkulering 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas
Rapportnr:Rubinrapport nr 190 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Rubin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Stiftelsen Rubin
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Marked,  Lever ,  Holdbarhet,  Kvalitet,  Hermetisering,  Oksidering 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 10-06 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) / Sett Sjøbein
Nøkkelord:Rekruttering,  Supplybåtrederi,  Nautiske offiserer,  Maskinoffiserer,  Fiskebåtrederi,  Fiskeri 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Kristin  Helle, Bjørn Tore  Nystrand, Oddmund  Oterhals, Margareth  Kjerstad, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:MASP 10-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking AS
Nøkkelord:Forvaltning 
Forfatter(e):Wenche Emblem  Larssen
Rapportnr:Å0909 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Scan Aqua og MMC kulde
Nøkkelord:CAS innfrysing,  Drøbakks kråkebolle,  Kvalitet,  Produkt,  Egenskaper,  Sensorikk 
Forfatter(e):Snorre  Bakke, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0814 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Oppdragsgiver:FHL/LUR programmet
Nøkkelord:Kongsnegl,  Buccinum undatum,  FoU,  Biologi ,  Fiskeri,  Foredling,  Marked 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas
Rapportnr:Rubinrapport nr 163 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Rubin
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Stiftelsen Rubin
Nøkkelord:Oppdrettstorsk,  Restråstoff,  Marked,  Produksjon,  Status,  Hoder,  Lever ,  Innvoller,  Avskjær 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0808 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal Fylke og Romsdal Processing
Nøkkelord:Torsk ,  Akvakultur ,  Foredling,  Råstoff,  Produktutvikling 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad, Grete Hansen  Aas
Rapportnr:Å0706 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Innovasjon Norge og Brødrene Larsen
Nøkkelord:Markedskartlegging,  Torsk ,  Biprodukt,  Råstoff 
Forfatter(e):Jan Erich  Rønneberg, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0702 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:LUR-programmet
Nøkkelord:Bifangst  
Forfatter(e):Brynjolfur  Eyjolfson, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0607 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2006
Oppdragsgiver:FHL Pelagisk Forum
Nøkkelord:
Forfatter(e):Brynjolfur  Eyjolfson, Kari Lisbeth  Fjørtoft, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0516 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:FHF Pelagisk forum
Nøkkelord:Pelagisk ,  Markedskartlegging 
Forfatter(e):Brynjolfur  Eyjolfson, Kari Lisbeth  Fjørtoft, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0515 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:FHF Pelagisk forum
Nøkkelord:Pelagisk ,  Markedskartlegging 
Forfatter(e):Brynjolfur  Eyjolfson, Kari Lisbeth  Fjørtoft, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0514 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:FHF Pelagisk forum
Nøkkelord:Pelagisk ,  Markedskartlegging 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad, Kari Lisbeth  Fjørtoft, Brynjolfur  Eyjolfson
Rapportnr:Å0513 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:FHL Pelagisk forum
Nøkkelord:Pelagisk ,  Markedskartlegging 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0507 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
Nøkkelord:,  Fangst  
Forfatter(e):Ann Helen  Hellevik, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0505 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
Nøkkelord:Centroscymnus coelolepis,  Centrophorus squamosus,  Centroscyllium fabricii,  Macrourus berglax,  Mora moro,  ,  ,  Råstoff,  Biprodukt 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0506 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
Nøkkelord:,  Dypvannshå ,  Brunhå ,  Islandshå ,  Isgalt,  Mora ,  ,  Råstoff,  Biprodukt 
Forfatter(e):Wenche Emblem  Larssen, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0504 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
Nøkkelord:Centroscymnus coelolepis,  Centrophorus squamosus,  Centroscyllium fabricii,  Mora moro,  Macrourus berglax,  Råstoff,   
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0408 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2004
Oppdragsgiver:Polar Seafood og Aalesundfisk AS
Nøkkelord:Fiskehoder,  Produksjon,  Marked,  Kina 
Forfatter(e):Hege M. W.  Økland, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0213 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2002
Oppdragsgiver:SND Møre og Romsdal
Nøkkelord:Biprodukt,  Konsumprodukter,  Fiskehoder,  Spesialprodukter,  Hvitfisk 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0212 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2002
Oppdragsgiver:SND Nordvest, A&O Fish Export, Nils Sperre AS og Aalesundfisk A/S
Nøkkelord:Dyphavsarter,  Marked,  Hatton Bank 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0107 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2001
Oppdragsgiver:Johan J. Helland A/S, SUROFI, SND Nordvest
Nøkkelord:Markedstest,  Dyphavsarter,  Frankrike,  Italia,  Spania,  Tyskland 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad, Inge  Fossen
Rapportnr:Å0109 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2001
Oppdragsgiver:M/S Loran
Nøkkelord:Dyphavsarter,  Blåkveite ,  Mora ,  Isgalt,  Brunhå ,  Dypvannshå ,  Islandshå ,  Bunnhå,  Gråhå ,  Svarthå ,  Fangstbehandling,  Avreisting,  Omsetning 
Forfatter(e):Margareth  Kjerstad, Jan Erich  Rønneberg, Iren Skjåstad  Stoknes
Rapportnr:Å9912 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1999
Oppdragsgiver:Torsken Fiskeriselskap A.S
Nøkkelord:Skolest,  Dolkfisk,  Dypvannshå ,  Svarthå ,  Fangst ,  Produksjon,  Avreisting,  Produkttesting,  Sensorikk,  Marked 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft
Rapportnr:Å9716 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1997
Oppdragsgiver:Stiftelsen Rubin og Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Nærings- og miljøavdelinga
Nøkkelord:Torsk ,  Fiskehoder,  Produkt,  Restaurant,  Norge 
Forfatter(e):Ann Helen  Hellevik, Iren Skjåstad  Stoknes, Margareth  Kjerstad, Andreas  Wammer
Rapportnr:Å9709 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1997
Oppdragsgiver:Norges Forskningsråd - Bioproduksjon og Foredling
Nøkkelord:Isgalt,  Skjellbrosme,  Produksjon,  Salting,  Kjemi,  Analyser,  Filetering 
Forfatter(e):Astrid Kari  Woll, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å9605 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1996
Oppdragsgiver:Nordisk Ministerråd, Grønlands Hjemmestyre og NFR
Nøkkelord:Trollkrabbe,  Lithodes maja,  Forsøksfiske,  Fangstutbytte,  Fiskeri,  Produksjon,  Marked,  Markedstest 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0716 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:NAF, Nordisk arbeidsgruppe for fiskeriforskning
Nøkkelord:Torsk ,  Biprodukt,  Akvakultur ,  Råstoff 
Forfatter(e):Grete Hansen  Aas, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:Å0802 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2008
Oppdragsgiver:RUBIN
Nøkkelord:Torsk ,  Akvakultur ,  Biprodukt,  Råstoff,  Utbytte  

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook