Logistikk

Det logistikkfaglige miljøet ved Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde (HiM) er betydelig i norsk sammenheng. Ved siden av at det i HiM-regi gjennomføres utdanning og forskningsarbeid på master- og dr. grads-nivå, utføres det gjennom MFM oppdragsforskning med fokus på disse områdene:

  • Logistikkløsninger for forsyning og distribusjon
  • Logistikkløsninger for industriell virksomhet
  • Styringssystemer - modeller og IT-løsninger
  • Verdikjedeanalyser (Supply Chain Management)
 
Faggruppen gjennomfører oppdragsforskning for næringsliv og myndigheter, og er engasjert i flere nasjonale forskningsoppdrag.
 
Oversikt over prosjekt innen området Logistikk finner du her 

offshore supply2.jpg