Logistikk

Logistikkgruppen har fokus på disse forskningsområdene:

  • Logistikkløsninger for forsyning og distribusjon
Vi utvikler modeller, løsningsalgoritmer og systemer for beslutningsstøtte innen lagerstyring, ruteplanlegging og andre driftsstyringsområder.
 
  • Logistikkløsninger for industriell virksomhet
Vi har i lengre tid hatt fokus på engineer-to-order produksjon. Dette innebærer løsninger for effektiv produksjon av produkter med høy kompleksitet og lave volum, som skip og skipsutstyr.
 
  • Styringssystemer - modeller og IT-løsninger
Vi utvikler modeller og informasjons- og støttesystemer for produksjon- og prosjektledelse.
 
  • Verdikjedeanalyser (Supply Chain Management)
Vi utfører verdikjedeanalyser av både vare- og informasjonsflyt, samt utvikling av innkjøpsrutiner, leverandørutvikling og andre forbedringer av verdikjeden.
 
  • Lean
Vi er leder for Lean Forum Nordvest og har stor interesse og kompetanse innen Lean-prinsippene.
 
I tillegg til samarbeidet med Høgskolen i Molde, samarbeider gruppen med flere andre forskningsmiljø, blant annet SINTEF, NTNU og CIM Cambridge.
Flere av forskerstaben har en hoved- eller delstilling ved Høgskolen i Molde eller ved NTNU Trondheim. Gruppen har stort fokus på god ledelse av forskningsprosjekt, og halvparten av forskerne er PRINCE2-sertifisert. Vi har god erfaring og kompetanse i gjennomføring av workshop og seminarer.

 
Oversikt over prosjekt innen området Logistikk finner du her 

Logistikk gruppen