Logistikk

Logistikkgruppen har fokus på disse forskningsområdene:

  • Supply Chain Management

  • Lean

  • Operations Research (Matematisk modellering og optimering)

  • Prosjektbasert produksjon

  • Bærekraft og sirkulærøkonomi

  • Forretningsmodeller

 
I tillegg til samarbeidet med Høgskolen i Molde, samarbeider gruppen med flere andre forskningsmiljø, blant annet SINTEF, NTNU, NORCE og Hamburg University of Technology (TUHH).

 

Oversikt over prosjekt innen området Logistikk finner du her