Marin

Møreforsking er lokalisert midt i den marine klyngen på Nord-Vestlandet. Nærheten til rike marine ressurser kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør Norge generelt og Nord-Vestlandet spesielt til en ledende aktør innenfor marine næringer.

Mange av bedriftene i regionen er nasjonalt ledende innen fiskeri, oppdrett, foredling og salg av sjømatprodukter og arbeider systematisk med innovasjon. Flere er også globalt orienterte.
 
Møreforskings rolle er å bidra med kunnskap gjennom forskning og utviklingsarbeid som øker verdiskapingen i næringen. Vi gjennomfører ulike forsknings- og utviklingsprosjekter for fiskeflåte, oppdrettsnæring, foredlingsindustri, eksportører, bransjeorganisasjoner og salgslag. 
 
I mange av prosjektene ser man på hele verdikjeden, hvor ekspertise fra flere fagområder involveres for en mer helhetlig tilnærming til problemstillingen.
 
Oversikt over prosjekt innen området Marin finner du her 
Nettbilde1 Ressurs[1].jpg