Samfunn

Vi bistår offentlig sektor, næringsliv og frivillig sektor
med forskningsdrevet innovasjon

icon

Omstilling og endringsprosesser

i næringsliv og offentlig sektor

 

icon

Helse og oppvekst

tjenesteforsking, innovasjon og samhandling innen helse, velferd og utdanning

 

icon

Samfunnsøkonomisk perspektiv

nytte/kost, incentivmekanismer, gevinstrealisering og virkemiddelevaluering

 

Våre prosjekter kjennetegnes ofte av utfordringene i skjæringspunktet mellom krav til omstilling i arbeidslivet, behovet for støtte og kompetanse til å gjennomføre endringsprosesser, og et samfunnsøkonomisk perspektiv på utviklingen av tjenester og virkemidler.

 

venn_icon.png