Transportøkonomi

Fagmiljøet innen transportøkonomi ved Møreforsking og Høgskolen i Molde er ett av de tyngste i nasjonal sammenheng. Miljøet har også markert seg internasjonalt. Vi er involvert i et bredt spekter av oppdrag. Mange av dem går ut på å levere premisser for transportplanlegging på nasjonalt og regionalt nivå innenfor følgende hovedområder:

  • Nytte-/kostnadsanalyser av infrastrukturinvesteringer
  • Infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling
  • Transportmodeller
  • Kollektivtransportanalyser
  • Intermodale transportløsninger
  • Reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester
Faggruppen deltar i flere større forskningsprogrammer.
 
Oversikt over prosjekt innen området Transportøkonomi finner du her 
 
Foto: Colourbox 

COLOURBOX1664987.jpg