Nyhetsarkiv

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Molde AS opplever vekst og søker etter kandidater for al...

Møreforsking Molde AS opplever vekst og søker etter kandidater for alle sine fire forskningsgrupper

Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. Ved Møreforsking Molde er vi fire faggrupper: Helse, Utdanning og Samfunn, Logistikk, Transportøkonomi og Næringsøkonomi. Vi holder til i Molde Kunnskapspark på Molde Campus. Høgskolen i Molde, ProtoMore og den tverrindustrielle klyngen iKuben er nærmeste naboer sammen med de andre selskapene og gründerne lokalisert i Molde kunnskapspark. Vi sitter da i et aktivt tverrfaglig og tverrsektorielt forsknings- og innovasjonsmiljø med sterke relasjoner både til næringsliv og offentlig sektor, regionalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Helse, Utdanning og Samfunn forsker på områder som arbeidsliv og kompetanse, velferd og helse, oppvekst og utdanning, samfunnsendringer og -utvikling. Logistikk jobber med forretningsforbedringer, analyser av verdikjeder, forretningsmodeller, design av logistikksystem og modellutvikling. Transportøkonomi arbeider bl.a. innenfor premisser for transportplanlegging på regionalt og nasjonalt nivå innen nytte-/kostnadsanalyser av infrastrukturinvesteringer, infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling, transportmodeller, kollektivtransportanalyser, intermodale transportløsninger og reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester. Næringsøkonomi evaluerer bl.a. offentlige virksomheter og effekter av offentlig støtte til FoU, utvikler nye metoder, utfører klynge- og næringsanalyser, og gjennomfører kost/nytte-analyser innen en rekke samfunnsområder.

Dette er en mulighet for deg som søker etter nye og utfordrende oppgaver innen forskning og kan tenke deg å jobbe med oppdragsforsking knyttet til næringsliv og offentlig sektor. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.

 

Vi søker etter dyktige og motiverte medarbeidere med relevant utdanning og forskningserfaring innenfor våre fagfelt. Vi søker fortrinnsvis forskere på doktorgradsnivå, men personer med masterutdanning kan også være aktuelle. Vi ønsker at du har interesse for forskning og innovasjon med stor faglig bredde. Forskningsgruppene samarbeider gjerne tett internt på prosjektene, men vi må også kunne arbeide selvstendig gjennom hele forskningsprosessen fra idé til ferdig leveranse.

Arbeidsoppgaver som ligger til stillingene er utvikling av prosjekt og søknader, ledelse og gjennomføring av prosjekt, datainnsamling og analyse og formidling av forskningsresultat. Du må trives med å arbeide med oppdragsforskning, der en gjerne jobber med flere prosjekter i ulike faser samtidig. Det vil bli lagt vekt på formell kompetanse, vitenskapelig publisering og forskningserfaring. Personlige egenskaper som kommunikasjons- og samarbeidsevne, arbeidskapasitet, pågangsmot og evne til å sette seg inn i ulike fagområder er også viktig. Å bringe med seg et faglig nettverk vil telle positivt.

Vi kan tilby faglig interessante og utviklende oppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger.

 

Lønn etter avtale.

 

For nærmere informasjon om stillingene:

Forskningsleder Helse, Utdanning og Samfunn: Kari Bachmann, tlf. 71 21 42 77,
e-post:
kari.bachmann@himolde.no

Gruppeleder Logistikk: Gabriele H. Junge, tlf. 71 21 42 88,
e-post:
gabriele.h.junge@himolde.no

Gruppeleder Transportøkonomi: Hilde J. Svendsen, tlf. 71 21 42 84,
e-post:
hilde.j.svendsen@himolde.no

Forskningsleder Næringsøkonomi: Helge Bremnes, tlf. 71 21 42 95,
e-post:
helge.bremnes@himolde.no

Daglig leder: Thomas Vekve, tlf. 71 21 42 75,
e-post:
thomas.vekve@himolde.no

Send søknad med CV, publikasjonsliste og attesterte vitnemål elektronisk til mfm@himolde.no.

Søknadsfrist: 8. juni.