Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bakke, Snorre

Forsker/Ph.d.-student, Møreforsking Ålesund
DIR +47 70 11 16 41 MOB +47 926 87 892snorre.bakke@moreforsk.no