Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Pierrick Stévant

Pierrick Stévant har vært forsker hos Møreforsking siden 2013. Han har mastergrad i marin biologi og akvakultur fra Universitet i Montpellier i 2008 og har gjennomført et Ph.D-prosjekt tilknyttet NTNU om effekt av prosessering og lagringsmetoder på kvalitet av makroalger som mat (levert i februar 2019). Utover det har han interesse i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine makroalger. Han har tidligere jobbet med fiskeoppdrett og makroalgedyrking med erfaring fra Norge, Skottland og Brasil.