Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Pierrick Stévant

Pierrick har mastergrad i marin biologi og akvakultur fra Universitet i Montpellier i 2008. Han har tidligere jobbet med fiskeoppdrett og makroalgedyrking med erfaring fra Norge, Skottland og Brasil.
 
I Møreforsking inngår han i fagområdet Bærekraftige økosystem med utnyttelse av tang og tare som hovedarbeidsområde. Han er også tilknyttet NTNU der han tar doktorgrad som tar for seg bruken og foredling av makroalger som mat og råstoff.