Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Wenche Emblem Larssen

Wenche Emblem Larssen har master i matvitenskap fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap med spesialisering innen sensorisk kvalitet. Hun har sin bachlorgrad som bioingenør samt cand.mag i fiskeribiologi fra Høgskolen i Ålesund. Wenche har arbeidet ved Møreforsking siden juni 1999.
 
Arbeidsfeltet ved instituttet er i hovedsak knyttet til fangstbehandling, kvalitetsvurdering og videreforedling av skalldyr og fisk, med særlig fokus på sensorisk kvalitet og produktutvikling. Gjennom sin tid i Møreforsking har hun jobbet innen de fleste arbeidsfeltene til Møreforsking fra ressurs til marked og har erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter med hovedfokus på nasjonale næringsretta prosjekt.