News Archive

Exciting things are happening in Møreforsking every week, creating a long list of news. We are therefore providing search tools to easily help you choose the year, category or search term you are interested in:

An environmental friendly antifouling system for ship hulls

An environmental friendly antifouling system for ship hulls

Dette prosjektet er som sine to forgående prosjekter, 54416 og 54388, støttet av Norges Forskningsråd. I de to forgående prosjektene har en studert biofilm dannelse på ulike materialer i sjøvann.
 
Biofilm er et biologisk aktivt lag som dekker alle overflater eksponert mot vann. Dannelsen av en biofilm skjer gjennom flere steg. Innenfor skipsfart er biofilm dannelse et stort problem siden biofilmen fører til økte drivstoffutgifter og korrosjon. For å hindre biofilm så har en siden 1970-tallet brukt middelet tributyltinn (TBT) i bunnsmørninger. Dette er et svært effektivt middel, men forskning har vist at dette stoffet er skadelig for livet i havet.
 
I dette prosjektet arbeider vi med å finne nye antibegroingskomponenter for å introdusere dem i et nytt lovende materiale. De aktive komponentene som skal hindre begroing er miljøvennlige.
 
Prosjektet er samfinansiert av Norges Forskningsråd, Rolls-Royce Marine AS og Møreforsking AS.