Ann Helen Hellevik

Ann Helen Hellevik er master i fiskeri- og havbruksvitenskap (fiskerikandidat), studieretning for marine næringsmiddel, ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har en bachelorgrad i akvatisk biologi fra Høgskolen i Ålesund, samt et semester med kvalitetssikring ved senteret for voksenopplæring og utdanning (Høgskolen i Ålesund). Ann Helen har arbeidet ved Møreforsking siden juni 1997.
 
Arbeidsfeltet er hovedsakelig knyttet til produksjon av salt- og klippfisk, råstoff- og kvalitetsvurdering, samt videreforedling av salt- og klippfisk. Gjennom tiden ved Møreforsking har hun jobbet innen de fleste arbeidsfeltene ved instituttet, fra ressurs til marked. Ann Helen har erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter.