Svein Bråthen

Dr.ing. Svein Bråthen har professorkompetanse innenfor transportøkonomi. Han har bred erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser knyttet til de fleste transportområder samt innen andre områder av samfunnslivet. Dette strekker seg fra å ha ansvaret for kvalitetssikring av den første norske høyhastighetsutredningen på 1990-tallet, via samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart og til spørsmål knyttet til transport og regional utvikling.
 
Av nyere arbeider kan nevnes analyser av lufthavnstruktur i distrikts-Norge og analyser av regionale virkninger knyttet til lokalisering av Avinors kontrollsentraler. En del av arbeidet har vært knyttet til underlagsarbeid for Nasjonal Transportplan.
 
Bråthen har også arbeidet med flere KS1 og KVU, i et samarbeid med Metier AS. Han har der hatt et særlig ansvar for de samfunnsøkonomiske analysene. Av KS1 kan nevnes Ullersmo fengsel, Kulturhistorisk museum, nytt IKT-system for NAV, Campus NTNU, E6 Melhus-Oppland grense og Tønsbergpakken. Av KVU kan nevnes Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Munch-museet (tilleggsutredning 2012), ny personidentifikator for Norge, gjenoppbygging av Regjeringskvartalet og campusløsning for NTNU.
 
Han har dessuten ledet et prosjekt knyttet til alternativ finansiering av transportinfrastruktur, i et samarbeid med SNF Bergen.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn