Organisasjon

Møreforsking er organisert som et aksjeselskap, med kontorsteder i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Ansatte
Møreforsking har 55 ansatte, med seks nasjonaliteter, og er likestilt med 50/50 prosent kvinner og menn.
 
Lokaler og infrastruktur
Møreforsking er lokalisert på tre campus: ved NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund. Instituttet har tre marine laboratorier (Mørelab) - ett for levende dyr på Atlanterhavsparken, et laboratorium ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund og et i Gangstøvika i Ålesund. 
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø
Møreforsking driver systematisk HMS-arbeid med årlige gjennomganger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Møreforsking har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og er IA-bedrift.

Møreforsking driver ikke aktivitet som har negative følger for ytre miljø.