Organisasjon

Møreforsking er organisert som et konsern, med Møreforsking AS som morselskap og de to datterselskapene Møreforsking Molde AS og Møreforsking Ålesund AS.

Ansatte
Møreforsking har 55 ansatte, med seks nasjonaliteter, og er likestilt med 50/50 prosent kvinner og menn.
 
Lokaler og infrastruktur
Møreforsking er lokalisert på to campus, ved NTNU i Ålesund og Høgskolen i Molde. Instituttet har tre marine laboratorier - et for levende dyr på Atlanterhavsparken, et laboratorium ved NTNU i Ålesund og et i Gangstøvika i Ålesund.
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø
Møreforsking driver systematisk HMS-arbeid med årlige gjennomganger av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Møreforsking har et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og er IA-bedrift.
Møreforsking driver ikke aktivitet som har negative følger for ytre miljø.