molde ålesund (002).jpg

Vi søker Personal- / HR-rådgiver

Vil du bidra til bærekraftig innovasjon og utvikling? Som Personal- og HR-rådgiver hos Møreforsking vil du jobbe tett sammen med ledelsen og ansatte i saker knyttet til personalledelse og HR-relaterte oppgaver. Du vil være en viktig støttefunksjon som bidrar at organisasjonen er oppdatert på endringer i regler, lovverk og tariff, og bidra til at vår drift og interne personalrutiner er tilpasset dette.

Som Personal- og HR-rådgiver hos Møreforsking vil du jobbe tett sammen med ledelsen og ansatte i saker knyttet til personalledelse og HR-relaterte oppgaver. Du vil være en viktig støttefunksjon som bidrar at organisasjonen er oppdatert på endringer i regler, lovverk og tariff, og bidra til at vår drift og interne personalrutiner er tilpasset dette.
Du vil være involvert i hele ansettelsessyklusen fra rekruttering og onboarding til opphør av arbeidsforhold,  og bidra til at våre ansettelses- og kompetanseutviklingsprosesser er i tråd med vår overordnede strategi. 

Dine ansvarsområder vil være:

 • Utarbeide rutiner og prosedyrer knyttet til personalledelse; oppfølgning a v ferie, fleksitid, permisjon
 • Arbeid knyttet til HMS; oppdatere Personalhåndbok, kontakt mot AMU, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte
 • Følge opp sykemeldte og jobbe for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)
 • Bistå i ulike prosesser og endringer i selskapet som påvirker våre ansatte
 • Bistå i prosesser i kompetanse- og karriereutvikling og forankre dette i våre strategiske mål
 • Bidra i i utvikling av det faglige og sosiale arbeidsmiljøet, med fokus på medarbeidertilfredshet
 • Bistå, planlegge og gjennomføre møter og arrangementer internt og eksternt


Egenskaper og kvalifikasjoner vi ser etter:

Du er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner og sterke kommunikasjonsevner, på norsk så vel som engelsk. Du har evne til å observere og lytte, samtidig som du tør å utfordre. Du er handlekraftig og trives med å utarbeide rutiner og prosedyrer, tar eierskap og sørger for vellykket implementering. For å trives og lykkes i stillingen er det også viktig at du er løsningsorientert, analytisk og endringsvillig og trives med å veilede og ønsker å være en profesjonell ressurs i personal- og HR-saker.
 • Relevant høyere utdanning innen fortrinnsvis HR og personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Noen års erfaring fra HR og personalarbeid
 • Gjerne erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Erfaring med PlusOffice er en fordel

Vi tilbyr:

Som Personal- og HR-rådgiver hos Møreforsking vil du få handlingsrom og mulighet til å bidra til å utvikle organisasjonen fremover. Du vil få varierte arbeidsdager og bli del av et inkluderende fellesskap med god takhøyde og stort fokus på bærekraftig utvikling og innovasjon. Du vil også få konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Noe reisevirksomhet til våre lokasjoner i Molde og Kristiansund må påregnes. 

Stilling: 1 stilling. Fast 100%
Søknadsfrist: 1. mai.


Manpower bistår Møreforsking i denne rekrutteringen. For spørsmål om stillingen ta kontakt med Manpower ved Camilla Botnen på telefon eller epost.
camilla.botnen@manpower.no /  99 53 90 56

Søk på stillingen her
 
 
--------------------------  

Møreforsking tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Vår styrke er tverrfaglig kunnskapsutvikling og formidling. Dette gjør vi for å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte andre kunnskapsbehov som kundene har. Vi driver både oppdragsforskning og egeninitierte forskingsprosjekt.
Vi har 40 årsverk fordelt på våre kontorer i Ålesund, Molde og Kristiansund. Vårt hovedkontor, og arbeidssted for denne stillingen, er ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. 
transportøkonomi.jpg

Vi søker forskere transportøkonomi og samfunnsøkonomisk analyse

Vil du jobbe med utredning og analyser av dagsaktuelle problemstillinger? Hos oss vil du gjennom bidrags- og oppdragsforskning være med på å levere premissene for fremtidens transportløsninger med økonomiske analyser og modeller. Er dette noe du kunne tenke deg å være en del av?

Vi tilbyr et solid forskningsmiljø med høy kompetanse og et godt omdømme nasjonalt. Vi samarbeider tett med Høgskolen i Molde, gjennom en felles forskningsgruppe.

Aktuelle arbeids- og forskningsområder:
 • Nytte-/kostnadsanalyser og analyse av samfunnsøkonomiske konsekvenser (alle transportformer)
 • Konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og usikkerhetsanalyser av store offentlige prosjekter
 • Transportmodeller; modellering og vurderinger av effekten av endringer i transportsystem og virkemidler
 • Utredninger og analyse av mobilitet og fremtidens transportløsninger i person- og godstransport
 • Tverrfaglige prosjekter med de andre forskningsgruppene i Møreforsking og andre fagmiljøer
   
·     Oppdrag foregår på både nasjonalt og regionalt nivå.
 
 
Arbeidssted: 
Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for Transportøkonomi med utspring i Molde. Vi har også kontorer i Ålesund og Kristiansund. Arbeidssted kan diskuteres. Reising må påregnes.

Faglig bakgrunn:
Transportøkonomi, samfunnsøkonomi, næringsøkonomi, samfunnsgeografi, transportlogistikk, eller lignende. Du har kunnskap om kvantitative analysemetoder og statistikk. Metode- og modellkunnskap vil telle positivt.

Akademisk grad:
Doktorgrad eller mastergrad med relevant erfaring.

Prosjektledelse:
      Erfaring innen oppdragsforskning og prosjektledelse er en stor fordel. Som forsker vil du ha ansvar for alle faser av et prosjekt fra start til slutt, i nært samarbeid med partnere fra næringsliv, offentlig forvaltning og/eller akademia. Du vil få ansvar for idéutvikling, initiering/akkvisisjon, tilbuds-/søknadsskriving, prosjektgjennomføring og formidling av resultatene til oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

Publisering:
Erfaring med vitenskapelig publisering og rapportering vektlegges.

Nettverk:
Ønskelig med nettverk innen samferdsel, transportøkonomi og samfunnsøkonomi

Språk:
Norsk og engelsk. Muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:
      Vår forskning og innsikt deles med kolleger, oppdragsgivere, partnere og samfunnet ellers. Vi er på utkikk etter deg som er en lagspiller og liker å spille andre gode. Du er inkluderende og liker å jobbe på tvers og i tverrfaglige team. Du evner å se sammenhenger, liker å belyse problemstillinger fra flere sider, og evner å kombinere en systematisk og analytisk tilnærming med gjennomføringskraft og fokus på resultater.

Hos oss får du:
 • Et inspirerende arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i fremtidsrettede bransjer
 • Spennende og tverrfaglige prosjekt i et allsidig kompetansenettverk
 • Dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø 


Ta kontakt for mer informasjon om stillingen og Møreforsking:
Tore Tomasgard
Forskningsleder Transportøkonomi
Mob: 916 54 642
 
Linn Kristin Akslen-Hoel
Forskningssjef
Mob: 922 60 870

 

Henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 31.03.2022
Søknader sendes til: rekruttering@moreforsking.no  
Søknader behandles fortløpende

 
Møreforsking 
Med Nordvestlandet som base utfører vi forskning og utvikling innen både natur- og samfunnsvitenskap. Dette gjør vi i nært samarbeid med næringsliv og industriklynger, offentlig sektor og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Møreforskings forskningsområder er tilpasset regionens behov. Forskningen er tverrfaglig og gjenspeiler både globale, nasjonale og regionale strategiske satsninger. Vi har i dag fem forskningsgrupper og tematiske satsinger: Bærekraftig hav og kyst, Sjømatforedling, Hav og helse, Logistikk og Transportøkonomi. 


Forskergruppen Transportøkonomi
arbeider bl.a. med samfunnsøkonomiske analyser og kvalitetssikring av investeringer, drift og effektivitet, utvikling av transportmodeller og studier av offentlige anskaffelser av transporttjenester – på nasjonalt og regionalt nivå.