VI SØKER FORSKERE TRANSPORTØKONOMI

Vil du jobbe med utredning og analyser av dagsaktuelle problemstillinger? Hos oss vil du gjennom bidrags- og oppdragsforskning være med på å levere premissene for fremtidens løsninger med økonomiske analyser og modeller. Er dette noe du kunne tenke deg å være en del av?
 
Les hele stillingsutlysningen her

VI SØKER FORSKERE SAMFUNNSØKONOMI

Vil du forske på dagsaktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger?
 
Møreforsking søker nå etter erfarne eller nyutdannede samfunnsøkonomer eller tilsvarende. Møreforsking er et solid forskningsmiljø med høy kompetanse og et godt omdømme nasjonalt. Vi ønsker å styrke oss for regionale og nasjonale oppdrag innen samfunnsøkonomiske analyser, og søker etter engasjerte forskere som er samarbeidsorientert og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.
 
Les hele stillingsutlysningen her