Eiere

Møreforsking AS 
 
Aksjonærer 
  • Møre og Romsdal fylkeskommune 47,5% av aksjene
  • NTNU 19,2%
  • Høgskolen i Molde 17,6% 
  • Åkerblå 13,3%
  • Høgskolen i Volda 1,6%  
  • Stiftinga Møreforsking 0,9%  
 
Vedtektene fastsetter at Møreforsking AS er et allmennyttig forskningsselskap som ikke skal dele ut utbytte eller gjøre andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten, skal brukes til realisering av selskapets allmennyttige formål.
 
Det er inngått en egen aksjonæravtale mellom eierne der det er slått fast at ”selskapet skal ha ei fagleg forankring i fagmiljøa ved dei tre høgskulane som er aksjonærar i selskapet og fungere som høgskulane sin hovudreiskap for handtering av ekstern finansiert forsking.”
 

Styret i Møreforsking AS

Styrets leder: Tormod Thomsen
 
Nestleder: Odd Einar Folland
 
Styremedlemmer: Margrete Emblemsvåg, Anne Marie Fiksdal, Trude Steinbru Heggstad, Heidi Hogset, Maria Laingen og Roger Lian

Ledelse

Møreforsking AS


Likestillingsplan

Forskningsrådet og EU kommisjonen har innført krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans, GEP) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere på alle utlysninger med søknadsfrist i 2022 eller senere.