Vi tilbyr

Møreforsking tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Vår styrke er tverrfaglig kunnskapsutvikling og formidling. Dette gjør vi for å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte andre kunnskapsbehov som kundene har. Vi driver både oppdragsforskning og egeninitierte forskingsprosjekt.

Vi kan levere:
  • Vitenskapelige undersøkelser på oppdrag fra offentlige eller private aktører
  • Forskningsbaserte analyser og utredninger
  • Evalueringer og støtte til utvikling av evalueringsopplegg/ -system
  • Studier av samfunns- eller næringspolitiske problemstillinger gjennom bruk av vitenskapelige metoder
  • Ledelse, fasilitering og følgeforskning av utviklingsprosesser eller evalueringer av slike
  • Aksjonsforskning i samarbeid med bedrifter og organisasjoner
  • Arrangere seminar, workshops, konferanser o.l.
  • Foredrag innen tema vi forsker på eller har kunnskap om
 
Vi tar også på oss utvikling, gjennomføring, administrasjon og ledelse av forskningsprosjekter på vegne av andre på fagområder som er relevante for oss.
 
 
Arbeid for bærekraft er med i alt vi gjør. 
 
 
 
Møreforsking arbeid med bærekraft er med i alt vi gjør. Den røde tråden for alt vi gjør er å bidra til å skape verdier i en bærekraftig utvikling. Vår forskning bidrar til 10 av FNS bærekraftmål: