Hvem er vi?

Møreforsking er et marint forskningsinstitutt med mål om å skape bærekraftig utnyttelse og produksjon av eksisterende og nye ressurser fra havet.

Vi forsker både på kommersielle og nye arter. For oss er det viktig å forstå sammenhengene i naturen og hvilke mekanismer som påvirker artenes livssyklus og utbredelse. Vårt mål er å bidra til god ressursutnyttelse slik at vi kan skape høyest mulig verdi over tid, når ressursene høstes og råvarene foredles og havner på forbrukernes bord.


Vi tilbyr:
Våre dyktige forskere leverer forskning og innovasjon i nært samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Møreforsking har stor faglig bredde. Vi arbeider tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer som bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Vår styrke er tverrfaglig kunnskapsutvikling og formidling.


Vi har en bred portefølje av prosjekt. Vi kan levere direkteoppdrag til din bedrift eller utvikle større forskningsprosjekt basert på næringslivets behov, gjerne i samarbeid med andre næringsaktører eller forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Vi kan bistå i prosjektutvikling og prosessene med å skaffe finansiering fra det offentlige virkemiddelapparatet. Møreforsking har egne laboratoriefasiliteter både i form av levendedyrlab lokalisert ved Atlanterhavsparken i Ålesund og biologisk/kjemisk lab på NMK.