Vi tilbyr

Vi tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Vår styrke er tverrfaglig anvendt kunnskapsutvikling og formidling rettet mot å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte andre kunnskapsbehov som kundene har. Vi driver både oppdragsforskning og egeninitierte forskingsprosjekt.

Vi kan levere:
  • Vitenskaplige undersøkelser på oppdrag fra offentlige eller private aktører
  • Forskningsbaserte analyser og utredninger
  • Evalueringer og støtte til utvikling av evalueringsopplegg/ -system
  • Studier av samfunns- eller næringspolitiske problemstillinger gjennom bruk av vitenskaplige metoder
  • Ledelse, fasilitering og følgeforskning av utviklingsprosesser eller evalueringer av slike
  • Aksjonsforskning i samarbeid med bedrifter og organisasjoner
  • Arrangere seminar, workshops, konferanser o.l.
  • Foredrag innen tema vi forsker på eller har kunnskap om
 
Vi kan også ta på oss utvikling, gjennomføring, administrasjon og ledelse av forskningsprosjekter på vegne av andre på fagområder som er relevante for oss.