Prosjektgjennomforing - iStock_000005973961Small[1].jpg

Håndtering av oppdrag

Alle oppdrag som Møreforsking tar på seg for kunder, blir organisert som prosjekt.
 
Hvert prosjekt har en ansvarlig prosjektleder, og minst en medarbeid til er med i prosjektet som deltager. Gjennomføringen av prosjektene er delt inn i ulike faser med fastsatte prosedyrer for hva slags oppgaver som skal utføres og hvem som er ansvarlig. Møreforsking har egne rutiner for kvalitetssikring, som vi følger opp ved utvikling og gjennomføring av prosjekter. 
 
Oppfølging av budsjett og timeforbruk i prosjektene skjer ved hjelp av Instipro, som er et spesialisert økonomistyringssystem utviklet for instituttsektoren. Alle kostnader og all timebruk som er knyttet til prosjektet, kan dokumenteres gjennom dette systemet.