Exploring the role of biofilm and protein-foam to reduce the spread o...

Exploring the role of biofilm and protein-foam to reduce the spread of fish pathogens in the aquaculture industry

Innledende studier utført av de industrielle partnerne indikerte at biofilm og proteinskum kan fungere som passive smittespredere i oppdrettsnæringen.
 
Biofilm kan kort defineres som et lag av bakterier og alger som raskt dekker våte overflater.  Proteinskum er skummet som dannes når fisk håndteres og stresses i et lukket miljø.
 
Prosjektet vil ha et anvendt og løsningsorientert fokus, og skal innledningsvis avklare hvilke agens som kan overleve i biofilm eller proteinskum, og eventuelt hvor lenge disse utgjør en smitterisiko. Det vil også bli arbeidet for å avklare om dagens rutiner er gode nok for å ta hånd om eventuell smitte i disse mediene, og komme med forslag til forbedringer dersom det er aktuelt.

Facts about the project:

Project nr:

54568
|

Project Manager:

Vidar Aspehaug
|

Time Period:

-

Title:

Exploring the role of biofilm and protein-foam to reduce the spread of fish pathogens in the aquacu...

Principal:

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd, Havbruksprogrammet. Marine Harvest Norway er prosjekteier.

Affiliates:

PatoGen Analyse AS, Bømlo Brønnbåtservice AS, Marine Harvest Norway, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Ålesund

Participants:

Agnes Christine Gundersen, Arve Heistad , Audny Hellebø, Bjørn Rino Jacobsen, Knut Sjåstad, Magnus Devold, Olav Breck , Per Helge Bergtun