Inn på tunet - Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens

Inn på tunet - Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens

Forfatter(e):

Anne-Sofie Egset, Kjersti Straume, Marte Fanneløb Giskeødegård

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Regionalt Forskingsfond Midt

Rapportnr:

70
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-348-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

46

Forfattarar: Anne-Sofie Egset (Høgskulen i Volda), Kjersti Straume og Marte Fanneløb Giskeødegård (Møreforsking)

Forprosjektet «Inn på tunet Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens?»  har sett nermare på eit Inn på tunet dagaktivitetstilbod for personar med demens på Maurtuva Vekstgård i Inderøy kommune. Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt, og har vore eit samarbeid mellom Møreforsking, Høgskulen i Volda og Inderøy kommune.