Bøker og informasjonshefter av Møreforsking Marin

Bøker og informasjonshefter av Møreforsking Marin

Forfatter(e):

Publikasjonstype:

Bøker

Undervisningsmatriell - Produksjon av fisk ombord i fiskefartøy

Det er utarbeidet 28-siders undervisningshefte og 11 faktaark som viser hvordan en skal ivareta kvaliteten og gjennomføre korrekt fangstbehandling fra håndtering i redskap til lossing. Materiellet er utarbeidet med faglig forankring i fagbøker, foreskrifter, litteratur, informasjonshefter og praktiske erfaringer fra en referansegruppe. 
 
Undervisningsheftet er illustrert med unike bilder på hvordan fisken skal produseres, hvordan feil oppstår og hvilke konsekvenser dette har på sluttproduktet.
 
Pris:
Perm med undervisningshefte og faktaark: 
250 kr
Undervisningshefte:       
150 kr
Frakt og eksp. gebyr på 60 kr kommer i tillegg.
                                  
 
Bestilling kan foretas ved å sende epost til moreforsk@mfaa.no med tittel "Bestilling bok"
 

 

BOK: Dyphavsarter fra Nord-Atlanteren

Møreforsking har siden tidlig på 1990-tallet drevet næringsrettet forsking for å utnytte bifangst og nye arter fra dyphavet. Artene som presenteres i boken er valgt ut på bakgrunn av Møreforskings utvilklingsarbeid. Biologisk og økologisk informasjon hos ulike arter er presentert bl.a. beinfiskene Mora, Skjellbrosme, Isgalt, Skolest og Glatthodefisk, samt en rekke dyphavs bruskfisk som Dypvannshå, Brunhå, Gråhå og Havmus.
 
 
Boken er på 66 sider og finnes i både norsk (bokmål) og engelsk utgave.
 
 
Boken koster 300,- eks. porto/eksp. (+60 kr) og kan bestilles
ved å sende epost til moreforsk@mfaa.no med tittel "Bestilling bok"

 

Krabbehåndboken: "Taskekrabben Biologi - sortering - fangstbehandling"

 
Interessen for skalldyr både nasjonalt og internasjonalt er stigende og med et økende krav til kvalitet på de ulike produkter av taskekrabbe. Gjennom FoU-prosjekter innen ressursbiologi, lagring og transport, kommer stadig ny kunnskap som er viktig å få ut til næringsaktørene. Nye markeder gjør at man ønsker mer informasjonsmateriell, noe som var mangelvare for taskekrabben. Det ble derfor fremmet et ønske om en håndbok som gjennom kunnskap om krabbens biologi la grunnlaget for en praktisk rettet del hvor sortering, kvalitet og fangstbehandling var de sentrale emnene.
 
 
 
Håndboken er ment å være et redskap for aktører innen næring, forvaltning og salgslag. Håndboka er også et nyttig og praktisk oppslagsverk for alle som er interessert i informasjon om taskekrabben. Aktuelle brukergrupper er fiskere, mottaks- og produksjonsanlegg og eksportører.  I tillegg er håndboka nyttig for næringsorganisasjoner, offentlig forvaltning og skoleverk.
 
Håndboken er utarbeidet av Møreforsking Ålesund ved forsker Astrid K. Woll.  Under arbeidet har det kommet viktige innspill fra flere næringsaktører, forskere og ikke minst Norges Råfisklag som var en viktig pådriver ved starten av arbeidet med håndboken. Arbeidet med håndboken er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges Råfisklag og Eksportutvalget for fisk.
 
Last ned håndboken som PDF i Norsk eller Engelsk utgave.
 
 

 

Håndbok - Levende krepsdyr

Håndboken "Levende krepsdyr" er et resultat av arbeidet nedlagt i EU prosjektet CrustaSea hvor målsetningen var å forbedre teknologiske løsninger og opperative prosedyrer i forbindelse med fangst og omsetning av levende krepsdyr. Håndboken er utarbeidet på norsk av Møreforsking og skal være en veileder med det formål å bedre eksisterende systemer langs verdikjeden, spre nyttig informasjon for å kunne bedre kvaliteten til levende krepsdyr, samt øke bevistheten hos alle aktører i verdikjeden til levende krepsdyr, spesielt hos forbrukeren.


Last ned håndboken som PDF her.

 

Oppskriftshefte - Isgalt

Isgalt har fast fint kjøtt med en mild smak av skalldyr. Dette har gjort isgalt til en uunnværlig råvare for kjøkkensjefer med forstand på fisk. Nå skal denne eksklusive og spennende fisken bli tilgjengelig for alle, og vi er ikke i tvil om at den blir populær. Den milde smaken gir stor frihet i valget av tilbehør, og du vil oppdage at det faste lyse fiskekjøttet inviterer til både damping, steking, woking, porsjering og graving. Isgalten fortjener plass i fiskedisker og på spisekart over hele landet.
 
Møreforsking har i samarbeid med Flavours og I&M utarbeidet et oppskriftshefte for isgalt. Hefte inneholder 6 ulike oppskrifter, der isgalt er hovedingrediensen.