Omstilling - hvilken fot skal man flytte og hvor?

Omstilling - hvilken fot skal man flytte og hvor?

Forfatter(e):

Maria Sandsmark

Utgiver:

Romsdals Budstikke

Rapportnr:

21.07.2018

Publikasjonstype:

Kronikker

Siden oljeprissjokket i 2014 har det vært knyttet stor usikkerhet til hva som blir den nye normaltilstanden for olje- og gassnæringen fremover. Krav om omstilling er derfor sterkt betont fra både myndigheter og næringsliv. Møreforsking Molde gjennomførte i 2017 en spørreundersøkelse blant bedrifter i den maritime og petroleumsrelaterteleverandørnæringen i Møre og Romsdal, for å studere hvilke behov og muligheter for omstilling man ser for seg der.