Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Sølve Mikal Krekvik Nerland

Sølve Mikal Nerland er statsviter med doktorgrad i helsepolitikk, og har også mellomfag i sosiologi. Nerland har bred erfaring med forskning om organisering i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, om samhandlingstiltak mellom tjenester og forvaltningsnivåer, om befolkningsgruppers forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og NAV-feltet, og statistikk om sysselsetting og offentlig sektor.

Han har lang erfaring som prosjektleder og teamleder, og er vant til å arbeide tverrfaglig og med ulike typer teori, data og metoder. Han ble ansatt ved Møreforsking Molde høsten 2016. Før det arbeidet han ti år i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarked, og seks år ved Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi.