Market potential and buyer criteria for a new transportation system for whole f...

Market potential and buyer criteria for a new transportation system for whole fish: The Norwegian salmon farming industry

Publisher:

Møreforsking Marin

Principal:

Peter Stette AS, VRI Møre og Romsdal

Report nr:

MA 11-10
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publication type:

Rapport
|

Page number:

31

Keywords:

Laks,  Akvakultur ,  Transportsystem,  Oppdrettsnæring 
Peter Stette AS og det amerikanske teknologiselskapet Picker Technologies samarbeider om å utvikle et nytt system for transport av fisk. Møreforsking Marin har vært engasjert i et forprosjekt for å kartlegge markedspotensial og definere kjøpekriterier for nytt transportsystem i norsk lakseoppdrettsnæring. 
 
Forprosjektet har vist at lakseoppdrettsnæringen har behov for nye transportløsninger. Potensialet i å utnytte teknologien som Peter Stette AS utvikler til transportformål anses å være nokså lovende. Næringen peker imidlertid på utfordringer i tilknytning til fiskevelferd, hygiene, stabilitet, vedlikehold og holdbarhet.