Interactions between wild and farmed cod within a fjord in Norway

Interactions between wild and farmed cod within a fjord in Norway

Forfatter(e):

Anne Stene, Audny Hellebø, Jan Erich Rønneberg, Trygg Barnung, Willy Hemmingsen, James Kennedy

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

MASP 10-02
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Poster
Scientific poster presented at the ICES Annual Science Conference, September 2010, Nantes, France.