Trap me if you can - A study of catch strategies and market opportunities on ro...

Trap me if you can - A study of catch strategies and market opportunities on roughhead grenadier (Macrourus berglax)

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand, Snorre Bakke, James Kennedy

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Innovasjon Norge, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Rapportnr:

MASP 11-02

Publikasjonstype:

Poster

Nøkkelord:

Macrourus berglax,  Isgalt,  Teine,  Fish pot,  Marked 
Scientific poster presented at the 41st WEFTA Meeting, September 2011, Gothenburg, Sweden.
 
Presenting a study of catch strategies and market opportunities on roughhead grenadier (Macrourus berglax).