Scavenging amphipods and isopods - a novel marine resource?

Scavenging amphipods and isopods - a novel marine resource?

Forfatter(e):

Snorre Bakke, Ola Ween, Trygg Barnung, Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

MASP 11-04
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804‐5380

Publikasjonstype:

Poster

Nøkkelord:

Amphipod,  Marine resource,  Isopod 
Scientific poster presented at BIOPROSP, the 5th International Conference on Marine Bioprospecting, February 2011, Tromsø, Norway.