Beregning av kompensasjon ved innføring av økt rabattsats i ferjesamb...

Beregning av kompensasjon ved innføring av økt rabattsats i ferjesamband

I samarbeid med Universitet i Nordland har Møreforsking beregnet konsekvenser for trafikk- og inntektsgrunnlag som følge av en økning i rabattsatsen på ferjesamband. Dette danner grunnlag for kompensasjonsnivået til ferjeselskapene. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2501
|

Prosjektansvarlig:

Svein Bråthen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Beregning av kompensasjon ved innføring av økt rabattsats i ferjesamband

Oppdragsgiver:

Statens vegvesen

Samarbeidspartnere:

Universitet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø, Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi

Prosjektdeltakere:

Svein Bråthen, Eivind Tveter, Wei Zhang