Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim

Hurtigbåt.JPG

Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim

Frøya næringsforum ønsker å få utarbeidet en utredning av et direkte hurtigbåttilbud mellom Frøya og Trondheim. Befolkning og næringslivet på Frøya opplever dagens kollektivtilbud, for pendlingsreiser spesielt, mellom Frøya og Trondheim som lite hensiktsmessig. Frøya næringsforum viser til økende trafikk som følge av den store aktiviteten i næringslivet på Frøya. Det vises også spesielt til utvekslingen av kompetanse mellom havbruksnæringen/ Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim. Målet derfor er å kunne få et tilbud der man kan reise mellom Frøya og Trondheim på to timer.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1708
|

Prosjektansvarlig:

Hilde Johanne Svendsen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim

Oppdragsgiver:

Frøya Næringsforum

Prosjektdeltakere:

Nina Pereira Kvadsheim, Espen Rød, Kjell Erik Dyrli, Svein Bråthen