ntnu.jpg

KS1 Ny campusløsning på NTNU

I samarbeid med Metier kvalitetssikrer Møreforsking konseptvalget for ny campusløsning ved NTNU. Møreforsking har hovedansvaret for den samfunnsøkonomiske analysen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2525
|

Prosjektansvarlig:

Svein Bråthen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

KS1 Ny campusløsning på NTNU

Oppdragsgiver:

Finansdepartementet

Samarbeidspartnere:

Meiter AS

Prosjektdeltakere:

Svein Bråthen, Eivind Tveter