tønnsberg.png

KS1 Tranportsystemer i Tønsbergregionen

I samarbeid med Metier kvalitetssikrer Møreforsking konseptvalget av ny transportløsning i Tønsbergregionen.  Møreforsking har hovedansvaret for den samfunnsøkonomiske analysen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2516
|

Prosjektansvarlig:

Svein Bråthen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

KS1 Tranportsystemer i Tønsbergregionen

Oppdragsgiver:

Finansdepartementet

Samarbeidspartnere:

Metier AS

Prosjektdeltakere:

Eivind Tveter, Svein Bråthen, Wei Zhang, Jens Rekdal