Luftfartens betydning for utvalgte samfunssektorer

Luftfartens betydning for utvalgte samfunssektorer

I samarbeid med Universitet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø, Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi  har Møreforsking beskrevet luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer. Oppdraget består av flere delprosjekter hvor dette deloppdraget tar for seg petroleumsrelatert virksomhet, festivalmarkedet og sport med vekt på fotball. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2514
|

Prosjektansvarlig:

Svein Bråthen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Luftfartens betydning for utvalgte samfunssektorer

Oppdragsgiver:

Avinor

Samarbeidspartnere:

Universitet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø, Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi

Prosjektdeltakere:

Svein Bråthen, Eivind Tveter