Evaluering av Møremusikarordninga

Evaluering av Møremusikarordninga

Møremusikarordninga er en profesjonell musikerordning som skal sikre gode musikktjenester til kulturlivet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylkeskommune, ved Kulturavdelinga, har gitt Møreforsking Molde i oppdrag å evaluere Møremusikarordninga.

%3cp%3eEvalueringen+er+todelt%3b%c2%a0%3cbr+%2f%3e1)+Unders%c3%b8ke+hvilke+erfaringer+de+som+har+brukt+ordningen+har.+Denne+sp%c3%b8rreunders%c3%b8kelsen+gjentas+to+ganger%3b+f%c3%b8r+og+etter+iverksetting+av+tiltak+for+%c3%a5+utvikle+ordningen.%c2%a0%3cbr+%2f%3e2)+Markedsunders%c3%b8kelse+til+potensielle+brukere+av+ordningen+som+er+avgrenset+til+privat+n%c3%a6ringsliv+og+unge+voksne.+Hensikten+er+%c3%a5+f%c3%a5+innsikt+i+hvilke+behov+og+%c3%b8nsker+disse+m%c3%a5lgruppene+har.%c2%a0%3c%2fp%3e

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2754
|

Prosjektansvarlig:

Tonje Hungnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av Møremusikarordninga

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, ved Kulturavdelinga

Prosjektdeltakere:

Sølve Mikal Krekvik Nerland