Interaksjon mellom oppdrettstorsk og kysttorsk

Interaksjon mellom oppdrettstorsk og kysttorsk

Flere av kysttorskbestandene langs norskekysten er i dårlig forfatning og for å bevare disse er det satt i gang flere tiltak, slik som forbudet mot garnfiske i gytefeltet i Borgundfjorden fra våren 2009.
 
Oppdrett av torsk skjer langs hele norskekysten. Rømning av oppdrettstorsk er foreløpig uunngåelig samtidig som villfisk ofte oppholder seg rundt merdene i oppdrettsanlegget og beiter på forspill fra produksjonen. Interaksjoner mellom oppdrettstorsk og villtorsk vil derfor forekomme og i dette prosjektet ønsker en å se på denne interaksjonen. Aktuelle innfallsvinkler til problemstillingen er fettsyreprofil, parasittfauna, kjønn, modningsstadium, patogene virus og bakterier.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54598
|

Prosjektansvarlig:

Anne Stene
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Interaksjon mellom oppdrettstorsk og kysttorsk

Oppdragsgiver:

Prosjektet er delfinansiert av Regional- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylke.

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Aberdeen, PatoGen Analyse AS

Prosjektdeltakere:

Audny Hellebø, James Kennedy, Trygg Barnung, Willy Hemmingsen, Ken McKensey, Vidar Aspehaug