Anlegg i solnedgang2.png

Tiltak mot spredning av virussykdommer i sjøbasert oppdrett i Møre og Romsdal

I dette prosjektet vil vi forsøke å identifisere ulike faktorer i oppdrettsfiskens marine miljø som kan bidra til smittespredning. Vi vil benytte laksesykdommene pancreas disease (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) som modellsykdommer for å undersøke mulige reservoarer av sykdomsfremkallende virus på oppdrettslokaliteter. PD er den virusinfeksjonen som har gitt størst problemer i norsk oppdrettsnæring de siste årene. På Vestlandet har det årlig blitt registrert alvorlige utbrudd av PD siden 1995. Infiserte område har ekspandert sørover og nordover og inkluderer i dag også områder i Rogaland og sørlige deler av Møre og Romsdal. ILA opptrer med sporadisk og ser ikke ut til å ha samme spredningspotensial som PD. Den er ikke et problem i Møre og Romsdal i dag.

 

Det er stort behov for kunnskap om virus reservoarer i miljøet og ulike spredningsmekanismer for fiskepatogene virus.. En forutsetning for å undersøke dette, er gode diagnostiske verktøy. Kunnskap om hvordan virus spres  kan et bli viktig hjelpemiddel for næringsaktører og det offentlige i forbindelse med bedre smitteforebygging og mindre smittespredning både på kort og lang sikt (Hoel et al. 2007).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54578
|

Prosjektansvarlig:

Anne Stene
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Tiltak mot spredning av virussykdommer i sjøbasert oppdrett i Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

Prosjektet er delfinansiert av Regional- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylke

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, PatoGen Analyse AS

Prosjektdeltakere:

Anne Stene, Audny Hellebø, Vidar Aspehaug