leppefisk.jpg

Undersøking av leppefisk som mogleg smittekjelde for oppdrettslaks. Leppefisk - venn og skjult fiende?

I prosjektet ønsker en å undersøke hvorvidt rensefisk kan vere en risiko for smitte til oppdrettslaks. I prosjektet har det blitt tatt ut prøver av leppefisk som har gått i merd med syk laks.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54634
|

Prosjektansvarlig:

Audny Hellebø
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Undersøking av leppefisk som mogleg smittekjelde for oppdrettslaks. Leppefisk - venn og skjult fie...

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune og PatoGen Analyse

Samarbeidspartnere:

Salmar, Lerøy, Marine Harvest, PatoGen Analyse

Prosjektdeltakere:

Vidar Aspehaug