Utredning av felles analyselab

Utredning av felles analyselab

Omega 3 teknologibedrifter i Møre og Romsdal har gått sammen for å utvikle en omegalandklynge der det gjennom samarbeid tas sikte på å løse felles utfordringer og skape synergier for bedriftene og det fagmiljøet de er en del av.
 
Bedriftene har identifisert en rekke utfordringer som klyngen står overfor. Der i blant tilgang på lokale analyser og kompetanse. Bedriftene ønsker et sterkere lokalt utdannings- og forskningsmiljø for bl.a. å få dekket behovet for spesialanalyser og ”ordinære” analyser dersom eget utstyr er ute av drift. Et felles og regionalt forankret analyselaboratorium som supplerer bedriftenes egne laboratoriumsarbeid kan gi gevinster i forhold til kvalitet, kapasitet og kostnader. Prosjektet skal avdekke behov, innretning og organisasjonsform ved et eventuelt felles analyselaboratorium

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Robert Wolff
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utredning av felles analyselab

Oppdragsgiver:

7 bedrifter i Omegaland

Samarbeidspartnere:

Bjørn Hatlø, høgskolen i Ålesund og Margareth Kjerstad, Møreforsking Marin

Prosjektdeltakere:

, Petter Weiberg