Paramoeba.jpg

Undersøking av potensielle reservoarer for Paramoeba perurans på marine oppdrettslokaliteter for atlantisk laks

Siden 2012 har AGD vært et økende problem i norsk lakseoppdrett. AGD er forårsaket av amøben Paramoeba perurans. Det er gjennomført miljøstudier for amøben Neoparamoeba pemaquidensis som man først trodde gav AGD. Denne amøben er blitt påvist i påvekstorganismer på merder og i biofilm i Tasmania. Lignende miljøstudier som er gjennomført for N. pemaquidensis finnes ikke for P. perurans.
 
Omfattende PCR-overvåkning av oppdrettsanlegg gjennomført av PatoGen i regi av kunder viser at det i perioden fra februar til midten av september 2013 ikke var P. perurans i laks i oppdrett. Mer enn 4000 analyser ble foretatt i områder hvor AGD har vært hyppig forekommende tidligere og senere på året. I april i år (2014) var nivået av P. perurans nede på nesten null, selv om påvisningene har vart vesentlig lenger i 2014 enn de gjorde i 2013 – trolig grunnet høyere sjøtemperaturer i 2014. Når smitten dukket opp i september i 2013 ble den påvist på mange lokaliteter med stor geografisk spredning innenfor en svært kort tidsperiode. Fravær av P. perurans i oppdrett, og at den dukket opp omtrent samtidig i mange anlegg med stor avstand omtrent samtidig, peker mot et eksternt reservoar i miljøet.
 
Hovedmålet i prosjektet er å identifisere reservoarer for P. perurans i det marine miljø og foreslå tiltak for å hindre utbrudd av AGD.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54764
|

Prosjektansvarlig:

Audny Hellebø
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Undersøking av potensielle reservoarer for Paramoeba perurans på marine oppdrettslokaliteter for at...

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Samarbeidspartnere:

NTNU, PatoGen Analyse AS

Prosjektdeltakere:

Audny Hellebø, Anne Stene, Vidar Aspehaug