Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Snorre Bakke

Snorre Bakke er marinbiolog fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen fysiologi og anatomi hos fisk. Han har sin bachelorgrad innen havbruk fra Høgskolen i Ålesund og har videre studert arktisk biologi og marinbiologi ved Universitetet på Svalbard. Snorre har arbeid ved Møreforsking siden august 2008.

 
For tiden er Snorre PhD-student ved Norges Arktiske Universitetet, Tromsø, men med kontorsted i Ålesund. I sitt doktorgradsarbeid ser han på geografiske forskjeller i biologi og øko-fysiologi hos taskekrabbe (Cancer pagurus). Avslutning for PhD-løpet vil være våren 2019.
 
Foruten doktorgraden er sentrale arbeidsområder ved Møreforsking biologisk og fysiologisk forsking på krepsdyr, skjell og snegler. Mye av denne forskningen foregår i Møreforskings forskingsavdeling på Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken hvor Snorre er ansvarshavende.
 
Bakke sin vitenskapelig formidling i Cristin finn du her