Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Jens Rekdal

Jens Rekdal er utdannet samfunnsøkonom (cand. polit.) ved Universitetet i Oslo fra 1992. Etter endt udannelse arbeidet han to år i AS Oslo Sporveier og deretter 7 år ved Transportøkonomisk Institutt før han begynte ved Møreforsking Molde i 2001.
 
Hans primære arbeidsområde er knyttet til transportmodellering og han har vært sentral i utviklingen av flere av de planleggingsmodellene som finnes i Norge i dag. Ved siden av modellutvikling har anvendelse av transportmodellene, analyser knyttet til verdsetting av spart reisetid, og analyser og simuleringer av veiprising og bompenger, vært sentrale arbeidsområder for Jens Rekdal.
 
Publikasjoner CRISTIN

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no