Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Marcus Hoff Hansen

Marcus Hoff Hansen har en bachelor i matteknologi og master i matvitenskap ved NTNU. I sin bachelor jobbet han med verdiøkning av restråstoff fra krabbe ved hjelp av enzymatisk hydrolyse. I det siste har han forsket på ikke-destruktive metoder for kvalitetskontroll av rå og mildt prosessert laks, gjennom masteroppgave og som forsker ved NTNU, og har deltatt i NTNU-prosjektet TraceMyFish. Han fordyper seg i skjæringspunktet mellom marinbiologi og teknologi.