Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Beate Julie Thu

Beate tilhører faggruppen Bærekraftige økosystem i Møreforsking, og arbeider med problemstillinger innen havbruk og IMTA (Integrert multi-trofisk akvakultur), med stressindikatorer hos fisk og skalldyr og utnyttelse av marint restråstoff. Har interesser og erfaring innen flere ulike områder inkludert marine polysakkarider, proteiner, akvakultur, fiskehelse, cellebiologi, virus og vert-agens interaksjoner, vaksiner og immunologi. 
 
Beate er utdannet sivilingeniør innen Bioteknologi fra NTH (1990), og videre Dr.ing fra NTNU (1996). Avhandling med tittel “Alginate polycation microcapsules: a study of some molecular and functional properties relevant for their use as a bioartificial pancreas”. 
 
Beate ble ansatt i Møreforsking i 2014. Var før det ansatt som seniorforsker hos Vaxxinova Norge AS (2011-2013), hos Norges Veterinærhøgskole som førsteamanuensis (2007-2011) og forsker (2002-2007), som seniorforsker hos Alpharma AS, divisjon for fiskehelse (1999-2002), og forsker ved Veterinærinstituttet (1997-2002) og NOBIPOL (NTH/Sintef) (1991).