Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Gyda Christophersen

Gyda Christophersen har vært ansatt ved Møreforsking Ålesund siden august 2016. Her arbeider hun med skalldyr, nye arter i oppdrett og problemstillinger relatert til levende sjømat og havbruk, inkludert integrert oppdrett. Hun jobber spesielt med å utvikle oppdrett av sjøpølse, med fokus på reproduksjon og tidlige livsstadier, og fungerer som prosjektleder i regionale, nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. 
 
Gyda Christophersen har sin doktorgrad (dr. scient.) fra Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi, hvor hun i 2005 forsvarte avhandlingen "Effects of environmental conditions on culturing scallop spat (Pecten maximus)". Hun tok hovedfag (cand. scient.) i generell akvakultur ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi i 1994, og var NFR-stipendiat i perioden 1996-98 ved Senter for Miljø- og Ressursstudier, Universitetet i Bergen. Gyda er i tillegg uteksaminert næringsmiddelteknolog fra Statens næringsmiddeltekniske skole i Trondheim i 1984. 
 
Gyda har stor kunnskap om ulike arter skjell i oppdrett. Hun har også erfaring fra næringsmiddelkontroll og -produksjon samt laboratoriearbeid, og fra studie- og arbeidsopphold i Irland, Portugal og Canada. I sine tidligere arbeidsforhold ved Teknologisk Institutt i Oslo og Universitetet i Bergen har hun vært prosjektleder og koordinator for flere EU-prosjekter rettet mot små og mellomstore bedrifter. 
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no